Pressmeddelande

I Allahs, Den nåderikes, Den barmhärtiges namn!

Detta är ett pressmeddelande från Märstas Unga Muslimer i samband med den uteblivna konferensen ”Muslim i Västvärlden 2”.

Märstas Unga Muslimer bjuder varje år in en föreläsare till en öppen konferens för att diskutera de problem som vi muslimer stöter på här i västvärlden. Frågan för oss är: Hur förblir man trogen vår religion, islam, samtidigt som vi lever och verkar i en västerländsk sekulär demokrati och lever upp till de lagar och regler som gäller här. Vårt mål är att förbli produktiva och rättsliga medborgare som bidrar till den svenska välfärden. Vi vill också i religionsfrihetens namn leva i säkerhet, samexistens och kunna utöva vår religion utan att utsättas för hatbrott, diskriminering och moskébränder.

MUM valde att bjuda in en gäst från Storbritannien då vi upplever att muslimer där har det betydligt bättre i ovannämnda frågor än vi muslimer här i Sverige. Dessutom ser vi att den islamfobi som oroväckande växer i Sverige inte existerar på samma sätt i Storbritannien, vilket också den senaste FN-rapporten om Sverige bekräftar.

MUMs avsikt med konferensen var att ta del av erfarenheter i ovanstående frågor från Storbritannien för att starta igång en dialog i syfte att förbättra och underlätta vår tillvaro i säkerhet och samexistens.

MUM har sedan starten arbetat för ett gemensamt och solidariskt samhälle där alla ungdomar kan känna tillhörighet. Vi har haft och fortsätter att ha viktiga samhällsinsatser och meningsfulla aktiviteter riktade mot ungdomar för att de ska känna sig delaktiga i samhället.

MUM står för mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Vi är för tolerans för andra religioner och olikheter i samhället. MUM tror inte på och arbetar inte för att sprida hat eller försöka begränsa andra människors rättigheter i vårt samhälle.